Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 sukupuu.txt

Jeesuksen sukupuut

Raamatussa Jeesukselle esitellään kaksi toistensa kanssa ristiriitaista isän puoleista sukupuuta, ilmeisesti jotta mm. 2Sam.7:12-13, Ps.89:3-4 sekä Ps.132:11 messiaaniset ennustukset Daavidin suvusta voitaisiin sanoa täytetyn. Matt.1:6-7 johtaa Jeesuksen sukupuun Daavidin pojan Salomon kautta, kun taas Luuk.3:23-31 johtaa aivan erilaisen sukupuun toisen Daavidin pojan, Natanin kautta. Fundamentalistinen Raamatuntulkinta tuottaa tietysti tässä kohdassa varsin suuren joukon ongelmia.

Matt.1:16 mukaan Joosefin isä oli Jaakob ja Daavidista oli 28 sukupolvea, kun taas Luuk.3:23 sanoo hänen isänsä olleen Eeli (Heli) ja Daavidista oli 43 polvea. Kummassakin tapauksessa herää kysymys mitä osaa taikka arpaa Joosefilla neitseestä syntyneen sukuun oli?

Molempien sukupuiden ongelma on, että niissä esiintyy patrilineaarisena esi-isänä Juudaan kuningas Jekonja (joka tunnetaan myös nimillä Jojakin ja Konja): Matteuksessa suoraan ja Luukkaassa epäsuorasti Serubbabelin ja Sealtielin kautta (hän on Selatielin isä ja Serubbabelin isoisä, mutta häntä itseään ei mainita!), jonka jälkeläiset eivät Jer.22:28-30 itse Jumalan suuhun laitetun ennustuksen mukaan voi koskaan saada Daavidin valtaistuinta. On tosin esitetty että Jumalankaan ei pitäisi sanoa "ei koskaan", sillä Hagg.2:23 väittää että hänen jälkeläiselleen Serubbabelille olisi sittenkin tehty maineen palautus.

Jotkut apologeetat esittävät että Luukkaan sukupuu olisikin itse asiassa tarkoitus olla Marian sukupuu. Tämä tekisi tästä ainoan matriaalisen sukupuun Raamatussa (vastoin 4Moos.1:18 asetettua tapaa tehdä sukupuut miesten mukaan, tosin tämähän ei tietysti olisi ollut ongelma hellenisti-juutalaiskristitylle Luukkaalle), mutta ongelma on että tekstissä kyllä aivan selkeästi sanotaan että Joosefin isä oli Eeli/Heli ja jatketaan siitä isien luettelemista.

Luukkaan kreikkalainen alkuperäisteksti voidaan (melkoisen tarkoitushakuisella kääntämisellä) saada kuvaamaan Marian sukupuuta, mutta tällöin täytyy ottaa se varsin erikoinen kanta että Joosef on sukupuussa sijoitettu "edustamaan" Mariaa.

Tämä Luukkaan sukupuu ei tosin muutenkaan oleellisesti parantaisi tilannetta Daavidin perimyksen ennustusten kannalta: 1Aik.22:9-10 ennustuksen mukaan valta kulkee Salomon jälkeläisille, mutta tämä on Natanin kautta kulkeva sukupuu.

Naisena Maria ei kuitenkaan olisi ollut kuningas Daavidin vallanperimysjärjestyksessä, eikä siten olisi myöskään voinut luovuttaa valtaistuinta pojalleen. Kiinnostavaa on myös huomata että Luuk.1:36 mainittu Marian sukulaisnainen Elisabet (Johannes Kastajan äiti) oli Luuk.1:5 mukaan Aaronin jälkeläisiä, joka tekisi hänestä ja mahdollisesti myös Mariasta leeviläisiä eikä suinkaan Daavidin jälkeläisiä.

Matteuksen sukupuu taas tekee melkoista väkivaltaa 1Aik.3:1 kerrotulle sukupuulle. Syynä on ilmeisesti pyrkimys saada sukupuusta numerologisesti kaunis: neljätoista polvea Abrahamista Daavidiin (Daavid=14 hepreankielisessä kirjain-numerologiassa), neljätoista Salomosta vanhaan tuttuumme Jekoniaan ja neljätoista Jekoniasta (toistamiseen!) Jeesukseen. Kannattaa huomata kuinka tämä toisto yritetään peittää olemalla sanomatta kenestä nuo Jekoniaan loppuvat ja alkavat sukupolvet on laskettu *.

Matteuksen sukupuussa on muuten erikoista se, että siinä mainitaan neljä naista (Tamar 1Moos.38:12-19, Rahab Joos.2:1, Ruut Ruut.3:1-14 ja Batseba 2Sam.11:2-5), joiden kaikkien tarina liittyy jotenkin löyhätapaisuuteen. Yksi selitys on että jotkut aikalaiset sanoivat Marian tulleen raskaaksi Joosefista, ei pyhästä hengestä, ja siis Jeesuksen olevan kelvoton messiaaksi. Erikseen mainitsemalla nämä naiset Matteus tavallaan huomauttaisi löyhätapaisia naisia olevan sukupuussa jo neljä, mitä yksi lisää vaikuttaisi asiaan *?

Jotkut juutalaiset lähteet (esimerkiksi Hayyim ben Yehoshua) ovat esittäneet että selitys Joosefin isähahmolle tarinassa on noihin aikoihin etenkin samarialaisten parissa vaikuttaneen Notzri-liikkeen (eli Nasareenit) kaikua: kaikki heidän seuraajansa olivat "Bnei Yoseph" eli "Joosefin poikia". Myös tämän liikkeen nimeä tarjotaan selitykseksi oletetulle Jeesuksen syntypaikalle.

Tähän selitykseen kuuluu myös että kristinuskon Jeesus on itse asiassa kahden historiallisen henkilön yhdistelmä, joka tietysti automaattisesti selittäisi sukupuidenkin eron. Teosofit ja heidän hengenheimolaisensa kuten Rudolf Steiner ovat esittäneet saman idean variantteja "hieman" korkeammissa sfääreissä.

Moderni liberaalikristillinen selitys on että nämä sukuluettelot yksinkertaisesti ovat sepitteitä joilla halutaan antaa teologinen eikä genealoginen sanoma. Tämä lähestymistapa tietenkin tekee kaikki muutkin Raamatussa faktuaalisena annetut tiedot epäilyksenalaisiksi.

Lisälukemista

Tässä viitteitä joihinkin verkosta löytyviin eri tärähtäneisyystasoja edustaviin kirjoitelmiin kristinuskosta.


Otto J. Makela